Patroni 2022 roku

Patroni 2022

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

...

 15mapa

O Bibliotece

1 lutego 1957 roku decyzją Wydziału Oświaty w Pajęcznie została otwarta Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Pierwszą kierowniczką była Janina Kwiatkowska. W następnych latach funkcję kierowników pełnili: Alicja Fiszer (1960-1962), Henryka Kolińska (1962-1963), Janina Kasznicka (1963-1988) i Alicja Urbańska (1988-1995). Od 1 maja 1995 roku funkcję kierownika pełni Bożena Hałaczkiewicz.

W ciągu swojego istnienia biblioteka kilkakrotnie zmieniała adres i swoją nazwę. Najpierw była to Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa i mieściła się przy ul. Kościelnej, obecnie Parkowa, a następnie przy ul. 1 Maja 17. W 1973 r. została przeniesiona do nowo wybudowanego Domu Nauczyciela przy ul. Wiśniowej 7. Po likwidacji powiatów w 1975 r była to Biblioteka Powiatowa, a w 1991 r. po włączeniu w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie, filia w Pajęcznie. W wyniku zmian administracyjnych w 1998 roku Pajęczno znalazło się w województwie łódzkim, biblioteka znów zmieniła swoją siedzibę – znalazła się w lokalu ZGH przy ul. Kościuszki 76, a od 2000 roku stała się filią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Obecnie nosi nazwę Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie i mieści się, od grudnia 2006 r., przy ul. Wiśniowej 5 (w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ).

Biblioteka Pedagogiczna w Poddębicach jest integralną częścią Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu. Cele i zadania, które realizuje placówka są zawarte w Statucie Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.