Oferta edukacyjna

oferta edukacyjan

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

...

15

Aktualności

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego InternetuDBI 2024 w CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie! Dzień Bezpiecznego Internetu w tym roku przypadł 6 lutego 2024 r., ale działania realizowane były do końca marca. Organizatorem DBI w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe". Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Nasza placówka włączając się w akcję DBI przygotowała różne działania tj.

WYSTAWA: DBI rozpoczęliśmy wystawką literatury nt. cyberbezpieczeństwa w formie stacjonarnej i postu na Fb.

LEKCJE: lekcje dla uczniów szkoły podstawowej:

„Zamiast hejtu” – lekcja w dniu 16.02.2024r. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z pojęciami "hejtowanie" i "mowa nienawiści", zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci, a także prezentacja sposobów reagowania w sytuacji ofiary oraz świadka, kształtowanie i promowanie postaw empatycznych. Zajęcia rozpoczęliśmy od definicji słowa hejt – uczniowie wypowiadali się na temat tego, jak rozumieją słowo hejt, czym jest hejt, gdzie można go doświadczyć, kogo może dotyczyć, jak zachować się w takiej sytuacji. Następnie obejrzeli film pt. „Dodaj przyjaciela”- przedstawiający historię Asi i Adama, ich relacje w realu i w sieci. Na podstawie obejrzanego filmu uczniowie w grupach odpowiedzieli na pytania z nim związane, co było punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak czuje się ofiara hejtu i osoba hejtująca, jakie mogłyby być relacje, gdyby nie było hejtowania, czy warto dodać kogoś do znajomych i dlaczego. Uczniom zaprezentowano także różne przypadki hejtowania ze świata realnego zgłoszone przez ofiary hejtu. Wspólnie zastanawialiśmy się nad właściwym zachowaniem w takich sytuacjach. Na koniec zajęć uczniowie odczytali zasady antyhejtowe.

„Lekcja bezpieczeństwa w Internecie” - 20.02.2024r. Uczniowie poznali najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania i poruszania się w sieci. Zwrócono uwagę na zagrożenia naszej prywatności w sieci. Jakie są zasady związane z poznawaniem osób w sieci oraz przesyłaniem swoich zdjęć. Jak zabezpieczyć swój telefon, komputer, aby był bezpieczny.

„Dopamina. Świadome korzystanie z mediów społecznościowych” - 06.03.2024r. Celem lekcji było pokazanie uczniom, co my możemy zrobić, abyśmy mieli kontrolę nad technologią, a nie ona nad nami. Uczniowie dowiedzieli się, jak mogą sami sprawdzić na swoich urządzeniach ile czasu spędzają w sieci. Zwrócono uwagę na to, w jaki sposób portale społecznościowe zarabiają pieniądze, jakie mechanizmy wykorzystują twórcy aplikacji, gier i portali, żeby przyciągać i utrzymać naszą uwagę, oraz co możemy zrobić, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych.

„Internet bez hejtu” - 07.03.2024r. Celem lekcji było uwrażliwienie na problem obrażania w Internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem. Uczniowie wypowiadali się nt. Internetu, z którym mają do czynienia codziennie. Ważne jest więc, aby to korzystanie było wolne od hejtu – mowy nienawiści. Po obejrzeniu krótkiego filmu, ilustrującego jedno z zachowań hejterskich, uczniowie podzieleni na zespoły analizowali na jego podstawie postawy bohaterów odpowiadając na pytania. Następnie z rozsypanek wyrazowych utworzyli zasady antyhejterskie i głośno je odczytali. Mamy nadzieję, iż kierując się tymi zasadami będą wolni od hejtu.

Podczas przeprowadzanych lekcji wykorzystano materiały tj. scenariusz, film oraz prezentacje pobrane ze strony www.edukacja.fdds.pl. Poinformowano także uczniów o numerze Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111.

KONKURS: Powiatowy konkurs literacko – plastyczny pt. „Jestem bezpieczny w cyberprzestrzeni.” Konkurs był adresowany do uczniów klas V-VIII ze szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego. W dniu 22.03.2024r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Celem konkursu było m.in. uwrażliwienie na zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu i uświadomienie ich konsekwencji oraz kształtowanie postaw bezpiecznego korzystania z Internetu. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy w formie komiksu, dotyczącej sytuacji związanej z bezpiecznym korzystaniem z Internetu lub zagrożeniami i konsekwencjami wynikającymi z ich nieprzestrzegania. Na konkurs wpłynęły 34 prace z 9. szkół podstawowych. Uczniowie w swoich pracach zwrócili uwagę m.in. na niebezpieczeństwo wynikające z zawierania znajomości z osobami poznanymi w Sieci, które nie są tymi, za kogo się podają, na wykradanie danych, utratę PIN-u, włamywania na konto. Nagrodzono 15 uczestników – przyznając dwa miejsca I, dwa miejsca II, dwa miejsca III i 9 wyróżnień.

Młodzi ludzie uczestniczący w naszych działaniach zostali zapoznani z niebezpieczeństwami w Sieci i mamy nadzieję, iż będą wiedzieć jak bezpiecznie korzystać z Internetu, aby nie stać się jego ofiarą w różnej formie i samemu też nie stwarzać takich sytuacji.  

Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu

 Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu

 Dzień Bezpiecznego Internetu   Dzień Bezpiecznego Internetu