Patroni 2022 roku

Patroni 2022

Ibuk Libra, Legimi

Libra Ibuk

...

 15mapa

Aktualności

#przerwanaczytanie 2022

#przerwanaczytanie 2022Po raz drugi CREWŁ w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie wzięła udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Organizatorem jest Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Celem akcji jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Biblioteka Pedagogiczna w Pajęcznie do udziału zaprosiła tych, którzy jeszcze nie umieją czytać tj. dzieci przedszkolne. W dniu 26.10.2022r. w naszej placówce czytaliśmy przedszkolakom z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie tj. grupie 5-latków i grupie 5-6 – latków. Wybraną lekturą była książka Katarzyny Szestak „Szary domek”. Piękna i wzruszająca opowieść o poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci. Słuchały uważnie i chętnie wypowiadały się nt. treści każdego z przeczytanych rozdziałów. Na koniec bibliotecznego spotkania każde dziecko pięknie pokolorowało „swój” domek. Spotkanie było także okazją do pokazania dzieciom bibliotecznych książkowych zasobów, w tym książeczek dla dzieci i zachęcenie do namawiania dorosłych, aby teraz im czytali, a w przyszłości, żeby sami często sięgali po książkę.  

#przerwanaczytanie 2022   #przerwanaczytanie 2022   #przerwanaczytanie 2022   #przerwanaczytanie 2022

#przerwanaczytanie 2022   #przerwanaczytanie 2022