Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

Aktualności

„Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem”
– warsztaty metodyczne dla nauczycieli 

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicemW dniu 28.11.2019 r. odbyła się w naszej placówce 1. część warsztatów metodycznych dla nauczycieli „Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem”, które prowadziła P. Ewa Ruszkowska , konsultant z WODN w Sieradzu. ” Z pewnością zdobyta wiedza, nt. istoty konfliktów międzyludzkich, umiejętności prezentacji swojego stanowiska i argumentów w konkretnej sytuacji problemowej, a także inicjowania stosowania metod wychowawczych i interwencyjnych, służących budowaniu klimatu otwartości i współdziałania, w zaistniałym konflikcie, już po pierwszym etapie warsztatów będzie przydatna w pracy nauczyciela w szkole.

W warsztatach uczestniczyło 26. nauczycieli z terenu naszego powiatu. Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty! Część 2. warsztatów odbędzie się następnym półroczu.  

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem   Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem   Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem   Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem   Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem