Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

Aktualności

Marcowe spotkania dla nauczycieli w filii Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie

07.03.2012 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Pajęcznie odbyło się spotkanie z bibliotekarzami szkolnymi z bibliotek stale współpracujących z naszą placówką (tj. Szkołą Podstawową w Pajęcznie, Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie i Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach).

Celem spotkania było zaprezentowanie działań zaplanowanych w związku z obchodami Roku Juliana Tuwima i włączenie w niektóre z nich bibliotek szkolnych. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem i wypracowano wspólny plan działań, który zostanie wdrożony do realizacji.

19.03.2013 r. Biblioteka Pedagogiczna w Pajęcznie była organizatorem spotkania edukacyjno-warsztatowego dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej. Spotkanie pod hasłem „Praca z dzieckiem zdolnym” poprowadziła Pani mgr Maja Górska - psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie. W spotkaniu uczestniczyło 15 nauczycielek, które zostały zapoznane z pojęciem „dziecka zdolnego” i jego interpretacją. Pani psycholog zwróciła uwagę na szczególną rolę nauczyciela w rozpoznawaniu różnorodnych uzdolnień dzieci oraz ich wzmacnianiu i stymulowaniu. Podczas spotkania została także zaprezentowana literatura przedmiotu, dostępna w naszej bibliotece.