Ibuk Libra

Libra Ibuk

...

 15mapa

Aktualności

„Jedzie pociąg z wierszykami”
- zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych w filii Biblioteki Pedagogicznej w Pajęcznie

W dniach 11.06.2013-13.06.2013 r., w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima, Biblioteka Pedagogiczna w Pajęcznie przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych pod hasłem „Jedzie pociąg z wierszykami”. Celem zajęć było przybliżenie postaci poety, wzbogacenie słownictwa dzieci, uwrażliwienie na piękno słowa, rozwijanie uczuć empatycznych, kształcenie umiejętności uważnego słuchania i właściwego zachowania się w miejscu publicznym.

Podczas zajęć dzieci słuchały wierszy Juliana Tuwima, wypowiadały się na temat ich treści, odpowiadały na pytania dotyczące ilustracji do wybranych utworów, a także uczestniczyły w zabawach ruchowych inspirowanych treścią czytanych wierszyków. W zajęciach wzięło udział 5 grup przedszkolnych (ogółem 85 dzieci) z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie.